Mitigerende maatregelen ondernemen met Vleermuisheld

Het is cruciaal om rekening te houden met vleermuizen bij het plannen van bouw- en renovatieprojecten. Omdat ze een beschermde diersoort zijn, is het onze plicht om te voorkomen dat de vleermuizen worden verstoord of schade oplopen tijdens deze werkzaamheden. Het beschermen van vleermuizen tijdens bouw en renovatie zijn mitigerende maatregelen: het nemen van maatregelen om nadelige effecten te voorkomen of te verminderen. Om vleermuizen tijdens het bouw- en renovatieproces bij te staan, bieden wij duurzame oplossingen en veiligheidsmaatregelen.

Een veilige en comfortabele leefomgeving

Vleermuisheld gebruikt een aantal strategieën om ervoor te zorgen dat vleermuizen een veilige en comfortabele leefomgeving hebben. Deze kunnen bestaan uit het plaatsen van vleermuiskasten, het aanbrengen van vleermuiskasten in muren of daken, of zelfs het creëren van vervangende leefgebieden in de buurt. Uiteraard zorgen we er eerst voor dat alle vleermuizen uit de spouwmuur zijn, door middel van het ophangen van exclusion flaps. Op die manier bouwen we op een verantwoorde manier nieuwe habitats die geschikt zijn voor vleermuizen, waardoor hun natuurlijke habitat behouden blijft en ze een veilige verblijfplaats krijgen.

 

 

Na de implementatie van mitigatiestrategieën volgens de wet is het cruciaal om de situatie in de gaten te houden en indien nodig aanvullende maatregelen te nemen. Vleermuisheld blijft een actieve rol spelen in de procedure en biedt de nodige nazorg. Wij zorgen ervoor dat de vleermuizen zich thuis voelen en zich aanpassen aan hun nieuwe omgeving.

 

Mitigerende maatregelen en een samenwerking met professionals

Vleermuisheld heeft nauwe contacten met ecologen, bouwkundigen, woningbouwverenigingen, aannemers en particuliere huiseigenaren om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de mitigerende maatregelen en de wettelijke verplichtingen met betrekking tot vleermuizen. Door samen te werken kunnen we de beste oplossingen bieden en het effect op vleermuizen beperken.

 

Door deze mitigerende maatregelen te nemen, zorgt Vleermuisheld ervoor dat vleermuizen geen schade of overlast ondervinden tijdens bouw- of renovatiewerkzaamheden. Hierdoor ondersteunen wij het behoud van deze belangrijke soorten en het ecologisch evenwicht van onze omgeving.

Zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk bij woningisolatie?

Mitigerende maatregelen zijn nodig bij het isoleren of repareren van woningen waar vleermuizen in spouwmuren zijn aangetroffen. Vleermuisheld speelt een cruciale rol in dit proces door mitigatieplannen op te stellen en de vleermuizen een veilige alternatieve omgeving te bieden. Wij werken aan het evenwicht tussen menselijk handelen en natuurbehoud, zodat er een duurzame toekomst ontstaat voor mens en dier en daarmee houden wij rekening met de Wet natuurbescherming, en we kunnen u ook helpen met een ontheffing Wet natuurbescherming.

 

Neem contact op met Vleermuisheld voor hulp van een professional en advies over de beste bestrijding van vleermuizen in uw woning. Voor de bescherming van vleermuizen en de succesvolle afronding van uw bouw- of renovatieproject werkt ons team van experts nauw samen met u en alle betrokken partijen.

Ethische en duurzame oplossingen voor het welzijn van vleermuizen

Voor het behoud van hun leefomgeving en het behoud van de biodiversiteit is het essentieel om de effecten van bouw- en renovatieprojecten op vleermuizen te minimaliseren. Vleermuisheld is gespecialiseerd in het opzetten van mitigerende maatregelen om de veiligheid en het welzijn van vleermuizen te beschermen. Werken met deze beschermde soorten brengt wettelijke verantwoordelijkheden en milieuoverwegingen met zich mee, waar ons team zich van bewust is.


Wij geven vleermuizen een veilige verblijfplaats door nieuwe verblijfplaatsen aan te leggen en geschikte slaapplaatsen aan te bieden, zoals (inwendige) vleermuiskasten of andere soorten schuilplaatsen. Dankzij deze mitigerende maatregelen kunnen zij hun cruciale ecologische rol in de bestuiving en insectenbestrijding blijven vervullen.