Wetgeving

Isoleren is de laatste tijd steeds meer in het nieuws. Het is goed voor uw wooncomfort, uw portemonnee en het milieu. Logisch dus dat dit massaal gedaan wordt. Sterker nog, verduurzamen is een wettelijk gesteld doel. Maar wist u dat het isoleren van uw spouwmuur of uw dak in veel gevallen eigenlijk in strijd is met de wet?

Uitleg wet natuurbescherming

Wet Natuurbescherming

De wet natuurbescherming is sinds 2017 van kracht en is eigenlijk drie wetten in een: de Natuurbeschermingswet van 1988, de Boswet en de Flora & Fauna wet. Deze laatste is het interessants met betrekking tot isoleren. Sommige diersoorten – waaronder de huismus, gierzwaluw en de vleermuis – zijn beschermd. Het is daarom verboden om deze dieren:


  • Opzettelijk te doden of te vangen
  • Opzettelijk te verstoren
  • Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen

Mag ik dan wel isoleren?

Dit mag alleen als u zeker weet dat er geen dieren in uw woning leven. U moet hiervoor een ecologische quickscan laten doen. Er wordt dan een rapport opgesteld om te bepalen of het mogelijk is dat dieren zich in uw woning nestelen. Als uit het rapport blijkt dat er geen dieren wonen in uw woning, mag u isoleren. Is er wel een kans? Dan zult u een ecoloog moeten inhuren. Deze komt meerdere malen per jaar bij u posten om te kijken of er bijvoorbeeld vleermuizen aanwezig zijn. Dit is een lang en kostbaar proces.

Ontheffing Wet Natuurbescherming

Sommige gemeentes hebben een ontheffing van de Wet Natuurbescherming. Dit wordt niet landelijk bepaald en verschilt echt per gemeente. U mag uw spouwmuur of dak laten isoleren, maar eerst moet u de woning natuurvrij maken. Dit kunnen wij voor u doen door o.a. exclusion flaps op te hangen. Wij leggen u graag meer uit over onze werkwijze.