SMP Soorten Managementplaan: lange termijn bescherming voor vleermuizen

Soorten Managementplan, of SMP’s, zijn gedetailleerde plannen om vleermuizen(en andere diersoorten) en hun habitat te beschermen tegen menselijke inmenging. Deze plannen zijn essentieel voor verbouwingen, nieuwbouw, herontwikkeling en andere activiteiten die vleermuizen en hun habitat kunnen verstoren. Een SMP bevat specifieke maatregelen en instructies om ervoor te zorgen dat menselijke activiteiten vreedzaam kunnen samengaan met het behoud van vleermuizen.

Een veilige verblijfplaats voor vleermuizen

Een van de belangrijkste doelstellingen van een SMP is ervoor te zorgen dat vleermuizen een veilige verblijfplaats hebben, zelfs tijdens de bouw. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er alternatieve verblijfplaatsen worden ontwikkeld. Voordat de werkzaamheden beginnen moet er wel eerst gezorgd worden dat er geen vleermuizen. Om verstoring van hun habitat te voorkomen, kunnen vleermuizen tijdelijk worden verplaatst naar een veilige omgeving door geschikte alternatieve schuilplaatsen aan te bieden, zoals vleermuiskasten of panelen.

Met onze kennis en ervaring met de wetgeving helpen wij u graag bij het opstellen en uitvoeren plan om uw woning natuurvrij te maken en uiteindelijk natuurvriendelijk te isoleren.

 

Duurzaam en ethisch SMP

Wij zoeken naar ethische en duurzame oplossingen die de minste negatieve impact hebben op vleermuizen. Het plannen van bouwactiviteiten buiten het broedseizoen van vleermuizen, wanneer verstoring het schadelijkst kan zijn, is één manier om dit te bereiken. Daarnaast zijn er mitigerende maatregelen die kunnen worden genomen om de verlichting in de buurt van bouwplaatsen te beperken, omdat te veel verlichting vleermuizen in verwarring kan brengen en hun gezondheid kan schaden.

SMP toepassingen

Een SMP kan worden gebruikt in verschillende situaties waarin vleermuizen en menselijke activiteiten met elkaar in botsing komen. Een Soorten Managementplan heeft verschillende toepassingen, zoals bouw- en verbouwing initiatieven. 

 

Het is cruciaal om rekening te houden met de aanwezigheid van vleermuizen bij het plannen van bouw- en renovatieprojecten. Een Soorten Managementplan zorgt ervoor dat bouwwerkzaamheden op verantwoordelijke wijze en met zo min mogelijk verstoring van vleermuispopulaties worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een grondige inventarisatie wordt uitgevoerd om de aanwezigheid van vleermuizen te controleren voordat de bouw begint. En er moet ook rekening gehouden worden met de Wet natuurbescherming.

 

Op basis van deze inventarisatie kunnen specifieke maatregelen worden genomen om vleermuizen te beschermen, zoals het ontwerpen van alternatieve habitats of het opnieuw inplannen van werkdagen.

SMP: infrastructurele initiatieven

Een SMP kan helpen bij het vermijden van verstoring van vleermuispopulaties bij de aanleg of uitbreiding van wegen, bruggen, spoorwegen en andere infrastructuurprojecten. De effecten op vleermuizen kunnen worden beperkt door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het bouwen van vleermuisvriendelijke passages of het verlagen van geluids- en trillingsniveaus.

Kiezen voor Vleermuisheld garandeert kennis, betrouwbaarheid en toewijding

Wij zetten ons in voor het behoud van het ecologisch evenwicht van onze omgeving en het behoud van vleermuizen. Laat u door Vleermuisheld professioneel adviseren en begeleiden bij het treffen van de juiste mitigerende maatregelen. Samen kunnen we deze soorten beschermen en bijdragen aan een toekomst die groener en vrediger is. Vraag een offerte aan aan of neem contact met ons op voor persoonlijke begeleiding!